Despre "Asociatia Iubire si Speranta"

PREŞEDINTE: Anca Popovici
Asociaţia noastră a luat fiinţă în anul 1992 şi are ca scop întrajutorarea copiilor, tinerilor, elevilor şi studenţilor, precum şi:
  • A grupurilor dezavantajate (diferite de minorităţi culturale) :
                         -  Copii;
                         - Persoane vârstnice;
                         - Persoane cu dizabilităţi fizice şi somatice;
                         - Persoane care au părăsit penitenciare;
                         - Familii monoparentale;
                         - Persoane afectate de violenţa în familie;
                         - Persoane fără adăpost;
  • Persoanelor cu nivel de trai scăzut :
                         - Persoane fără venituri sau cu venituri mici;
                         - Şomeri;
  • Persoanelor suferinde de o anumită boală
                         - Bolnavi cronici;
                         - Persoane care suferă de boli incurabile/rare;
  • Domeniul nostru principal de activitate :
      Social :
                                   - Prevenire în caz de dezastru;
                                   -  Ajutor umanitar;
                                   -  Servicii sociale : - Cantină;
                                                               - Centru de zi pentru copii;
  •  Domeniu secundar :
     Filantropie :
                                   - Voluntariat;
                                   - Caritate;
            În perioada 1992-2010 peste 2.800  de persoane au beneficiat de diferite ajutoare ocazioanle, precum şi de cele 2 servicii sociale furnizate (cantină socială şi centru de zi pentru copii).
  Voluntari : între 15-25, după caz.